GREEN CAREER CONSULT EINDEJAARSBERICHT

2018, een heel goed jaar voor GCC

Green Career Consult kijkt terug op een heel goed 2018 met veel opdrachten van bestaande en nieuwe opdrachtgevers. De economie is flink aangetrokken en er is merkbaar flinke krapte op de arbeidsmarkt. Voor de opdrachten die GCC invult is de uitdaging groot om geschikte kandidaten te vinden. Dat gaat vaak prima maar wij merken ook dat voorgeselecteerde kandidaten meestal ook meerdere keuzemogelijkheden hebben. Onze wijze van bemiddelen is dan erg belangrijk en kan dan net het verschil maken. Wij verwachten dat de spanning op de arbeidsmarkt in 2019 zal aanhouden. Ook in de segmenten waarin wij specialisten zijn: Agribusiness, Food en de Groene Ruimte! Wij horen en lezen regelmatig dat de aanhoudende spanning op de arbeidsmarkt een belnagrijk oorzaak kan gaan worden voor een afremmende economische groei. Zo keert de wal dan weer het schip, we hebben dat eerder meegemaakt. Het hoort bij de economische golfbewegingen die elkaar opvolgen. Advies: zorg dat uw voorstel als bedrijf voor kandidaten interessant blijft en mensen graag voor u willen werken en schakel ons in als ambassadeurs van uw organisatie om zo geschikte kandidaten voor uw organisatie te laten kiezen!

GCC groeit

Er is duidelijk meer vraag naar onze diensten. Zodoende ontwikkelt GCC zich verder. In augustus van dit jaar is Ruud Schlenter als vierde senior consultant Food en Agri met ons mee gaan doen. Zodoende bestaat ons team uit 4 zeer ervaren consultants actief met recruitment, executive search en loopbaan coaching binnen de sectoren Agribusiness (Land- en Tuinbouw), Food en de Groene Ruimte.

Ook dit jaar hebben weer tientallen vooral hoogopgeleide en ervaren kandidaten via Green Career Consult hun loopbaan kunnen vervolgen dankzij onze bemiddeling. Opvallend was dat behalve de ervaren kandidaten ook starters ons weten te vinden. Aangezien we ons steeds vaker voor executive/directiefuncties mogen inzetten blijkt dat we in de breedte doorgroeien. Executive Search is onderdeel van onze dienstverlening.  We hebben directiefuncties in mogen vullen bij een zaadbedrijf, bij een onderzoeksinstituut, bij een leverancier van melkwinningsapparatuur, verkoopmanagers mogen bemiddelen, accountmanagers, adviseurs in de plantaardige en dierlijke sectoren, Foodspecialisten bij een grote Fast Food keten, adviseurs mogen bemiddelen naar een consultancy organisatie gericht op de Groene Ruimte, een loopbaan coaching traject mogen verzorgen bij een agrarische handelsonderneming, etc.

Export is belangrijk voor Nederland en kandidaten zijn soms zeer mobiel. Zo zien wij een toenemende vraag van bedrijven met functies in het buitenland die dus Internationaal aktief zijn en ons vragen voor hen kandidaten te bemiddelen.

AVG van kracht

Op 25 mei 2018 werd de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Ook voor Green Career Consult had dat gevolgen. Wij hebben er alles aan gedaan om te kunnen voldoen aan de eisen die deze wetgeving ook aan werving & selectiebureaus stelt. U kunt er op rekenen dat uw persoonlijke gegevens bij ons veilig zijn.

AgriFood Carrieredag Jaarbeurs Utrecht

Op 16 november jongstleden  waren wij met een mooie stand aanwezig op de AgriFood Carriëredag in de Jaarbeurs Utrecht. Een zinvolle overzichtelijke beurs waar het Agri en Food bedrijfsleven in contact komt met voornamelijk starters in genoemde sectoren. Een hele nuttige dag om GCC aan (potentiele) kandidaten en organisaties te kunnen presenteren en onze dienstverlening nader toe te lichten.

Wat gaat de toekomst u en ons brengen?

Op dit moment zeer actueel is de situatie rondom de Brexit…gaat het door en zo ja hoe dan…met wellicht behoorlijke gevolgen gegeven onze positie als exporterend land voor de land- en tuinbouw en bedrijven daarbinnen aktief. Een ander bericht dat voorbij kwam: “Het productievolume in de Nederlandse agrarische sector is in 2018 met 1,5 procent gedaald. Dit ongebruikelijk negatieve cijfer is voornamelijk te wijten aan de droogte, beperkende regelgeving in de melkvee-en varkenshouderij en de fipronil affaire in de pluimveehouderij”. Nederland kende sinds 2015 altijd groeicijfers…hoe ontwikkelt dit zich verder en wat voor gevolgen heeft dat voor de werkgelegenheid in de land en tuinbouw? We gaan het meemaken! Tegelijkertijd horen we ook dat veel organisaties willen verjongen door hoog opgeleide jongeren aan te nemen die goed bekend zijn met de Agribusiness, Food en de Groene Ruimte…een hele opgave want het aantal hoog opgeleide jongeren dat op de arbeidsmarkt komt met dat Agri Food en Groene Ruimte profiel lijkt af te nemen.

Kort samengevat

Het jaar 2018 is bijna voorbij. We kijken zeer positief terug op dit jaar. Maar evenzo positief kijken wij vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. Het zal weer een uitdagend jaar worden met de nodige onzekerheden en uitdagingen ook voor werknemers, organisaties en dienstverleners zoals Green Career Consult.

Onzekerheden en uitdagingen die vaak ook leiden tot heroriëntatie op werk, nieuwe vacatures bij organisaties….Green Career Consult laat zich daar graag bij inschakelen!

Wij staan klaar voor opdrachtgevers en kandidaten en doen dat als betrokken, deskundige, toegewijde en resultaatgerichte sparringpartner die duurzame relaties wil aangaan. Wij gaan GCC in 2019 verder ontwikkelen door onze dienstverlening nog meer te optimaliseren en goed aan te sluiten op de vraag vanuit de markt.

Wij willen onze opdrachtgevers, relaties en kandidaten bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen in het voorbije jaar. Positief en met veel energie zijn wij u ook in de toekomst weer graag van dienst.

Green Career Consult wenst u goede kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een gelukkig, gezond en succesvol 2019!

Evert Verboom                                                        

Johan Grootscholten                     

Bart van Eikema Hommes

Ruud Schlenter