Consultantsreserve

Johan Grootscholten (1965)
Managing Partner/Senior Consultant
social-linkedin

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

Passie voor de Agribusiness en voor de glastuinbouw in het bijzonder zit in mijn genen. Ik ben opgegroeid tussen de groentegewassen nabij het Westland. Na mijn studie in Wageningen ben ik mijn gehele loopbaan actief geweest bij dienstverleners en toeleveranciers rondom deze sector.

Loopbaan

 • Acht jaar manager bij adviesorganisatie DLV Plant. Belangrijke aspecten: kwaliteiten en competenties van medewerkers goed inzetten, potentie ontrafelen, teamrollen benutten en synergievoordelen in een team bepalen.
 • Negen jaar Marketing & Salesmanager bij Asepta, Certis Europe en Rockwool Grodan. Belangrijke aspecten: (internationale) markten verkennen, inzicht verkrijgen in producten en diensten die nodig zijn om te voorzien in klantbehoeften. Deze inzichten helpen mij bij het in kaart brengen van de personele behoefte van de klant, zodat de kans op het vinden en leveren van de juiste kandidaat aanzienlijk wordt vergroot.
 • Inmiddels heb ik ook ruime ervaring opgedaan in Werving & Selectie. Voor mij is de belangrijkste les: recruitment doe je samen; met kandidaat, klant en partner. Elkaar scherp houden, successen en tegenslagen delen. Samen de juiste match realiseren.

Cultuur
Bij diverse organisaties heb ik ervaren wat de voor- en nadelen van verschillende culturen zijn, zowel binnen deze organisaties als tussen de verschillende landen of regio’s. Cultuur is een zeer belangrijke en vaak onderschatte factor bij de keuze van een nieuwe baan.

Focus op Agribusiness
Binnen Green Career Consult ligt mijn focus op de Agribusiness, in het bijzonder op de bedrijven en kandidaten in en rond de (glas) tuinbouw en landbouw, zowel nationaal als internationaal.
Denk hierbij Zaaizaad ondernemingen, sierteelt veredelingsbedrijven, Producenten van Cropprotection, Meststoffen en Groeimedia, Consultancy, AGF en sierteelt handelsondernemingen en totaal toeleveranciers. Mijn aandachtsgebieden zijn: executive search, sales & marketing functies, (teelt)technische consultancy, algemeen- en relatiemanagement, business development en leidinggevende productie functie (o.a. Farmmanagement).
Ik ben managing partner van Green Career Consult.

Ik zie uit naar de ontmoetingen met u als kandidaat of opdrachtgever.

 

Evert Verboom (1959)
Managing Partner/Senior Consultant

social-linkedin

foto Evert GCC website jan 2016

Na mijn studie aan de Agrarische Hogeschool in Dronten (afstudeerrichtingen Veehouderij en Bedrijfskunde) heb ik de STOAS Lerarenopleiding Dierhouderij afgerond. Aan de Universiteit Wageningen volgde ik Open Universitair Onderwijs, vakgebied bodem-plantrelaties. Volgde diverse verkooptrainingen en de opleidingen NIMA A en B, een opleiding gericht op adviesvaardigheden en een opleiding tot professioneel loopbaancoach.

 

Loopbaan

 • Ruim twintig jaar gewerkt in het bedrijfsleven in commercieel technische functies: zakelijke dienstverlening agrarisch intercedent bij Randstad Uitzendbureau, salesmanager meststoffen en mineralen voor de mengvoederindustrie, potgrondindustrie, gewasbeschermingsmiddelenindustrie en zaadindustrie bij Sibelco Minerals Europe (Ankerpoort)
 • Zakelijke dienstverlening adviseur/manager werving & selectie & loopbaanontwikkeling bij Agriment, Stoas en P&O Services Groep
 • In januari 2008 gestart als ondernemer met Green Career Consult, inmiddels een Maatschap met meerdere partners/collega’s.

Kenmerken
Ambitieus, gedreven, mensgericht, betrokken. People business binnen de Agribusiness en Food is mijn passie.

Binnen Green Career Consult ben ik als managing partner en senior consultant vooral bezig met:

 • Toeleverende en verwerkende bedrijven aan de sectoren Veehouderij en Akkerbouw/Open teelten;
 • Organisaties die zich bezig houden met onderhoud, inrichting en beleid gericht op het landelijk gebied;
 • Het Hogere Groene Onderwijs;
 • De zakelijke dienstverlening die zich richt op het agrarisch bedrijfsleven;

In de uitvoering ben ik bezig met alle vormen van Recruitment incl. Executive search en Loopbaanontwikkeling. Tevens ben ik managing partner van Green Career Consult.

Ik zie uit naar de ontmoetingen met u als kandidaat of opdrachtgever.

 

Bart van Eikema Hommes (1966)

Senior Consultant Agribusiness

social-linkedin
foto_bart

 

 

 

 

 

 

Ik heb economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waarna ik middels het familiebedrijf terecht ben gekomen in de agrarische wereld. Naast mijn werkzaamheden, een MBA-studie voltooid, dit vanwege haar praktische benadering van bedrijfskundige vraagstukken.
Inmiddels ben ik vijfentwintig jaar gepassioneerd actief in de agrosector en heb ik de kans gehad de zaken vanuit verschillende invalshoeken te bezien. Mijn commerciële ervaring heeft zich binnen de rundveehouderij gevormd, met focus op het melkvee segment.

Loopbaan

 • In de jaren negentig werkzaam als Sales Manager en Algemeen Directeur (eigenaar) bij Holland Vee BV en Kalvimex: gericht op import en export van mestvee en fokvee binnen Europa.
 • Bij aanvang van het nieuwe millennium als Export Manager bij Brouwers Equipment verantwoordelijk voor het openbreken van nieuwe markten binnen Zuid-Europa op het gebied van stalinrichting. Middels een dealernetwerk (B2B) en eindgebruikers werd ‘gebogen ijzer’ aan de man gebracht; vaak werd samengewerkt met stallen- en puttenbouwers om de kans op acquisitie te vergroten.
 • De laatste zeven jaar als Commercieel Directeur actief geweest bij Bovi-Space BV: gespecialiseerd in totaalconcepten – Turn-key projecten stallenbouw – voor de moderne melkveehouder in Frankrijk. Daarnaast: het verkopen van stalinrichting en overige agrarisch gerelateerde producten waaronder mestrobots en mestschuiven middels een dealernetwerk.

Persoonlijk

Resultaatgericht en energiek, met altijd aandacht voor de mens en passie voor de ‘Agri-Food Business’. In staat om scherp te analyseren en daarop aansluitend, snel handelend zonder het overzicht te verliezen. Ik vind het belangrijk, situaties door verschillende brillen te bekijken, waardoor een rijker beeld ontstaat, dan wanneer alleen het economische aspect wordt belicht; hierdoor ontstaat een meer weloverwogen keuze, die voor zowel opdrachtgever als kandidaat haar vruchten afwerpt. Het is voor mij een uitdaging om met mensen te werken en te achterhalen wat iemand uniek maakt, om vervolgens te zoeken naar de optimale combinatie tussen mens en werk; in dit metier staat de mens centraal, waardoor ik mijn talenten ten volle kan benutten.

Binnen Green Career Consult richt ik me als senior consultant op:

 • Bedrijven en kandidaten die acteren binnen de ‘Agri-Food Business’, met een specialisatie op het gebied van de rundveehouderij, waarbij mijn aandacht met name uitgaat naar: executive search, sales- & marketingfuncties, consultancy en business development.
 • Bruggen slaan tussen opdrachtgevers en kandidaten. Een belangrijk aspect hierbij is, naast kennis en ervaring van de kandidaat: de match tussen de persoonlijkheid van de kandidaat en de bedrijfscultuur.
 • Meedenken met zowel de onderneming – waarvan men als het ware onderdeel uitmaakt – als met de persoon die op zoek is naar een ‘levensinvulling’ zijn de kernwaarden waarop mijn metier is gebaseerd.

Ik verheug me op de ontmoetingen met kandidaten en opdrachtgevers.

 

Ruud Schlenter (1965)

Senior Consultant Food, Agri en Groene Ruimte

Ruud Schlenter is toegetreden als senior Consultant tot het team van Green Career Consult om zodoende het netwerk verder uit te breiden.

Ruud heeft veel ervaring opgedaan bij uiteenlopende bedrijven en kijkt terug op een zeer brede werkervaring in Food, Agri en Groene ruimte (zie ook Linkedin).

Dat past dus naadloos bij Green Career Consult.

De inhoud van de in te vullen job opportunity’s bij bedrijven is hem alom bekend op alle niveaus van midden en hoger kader alsook op executive niveau.

Na zijn HAS opleiding Nederlandse Landbouw en bedrijfskunde volgde hij een universitaire studie bedrijfskunde (MBA). Aansluitend werkte Ruud bij het toenmalige Ministerie van LNV in Den Haag.  Met iets minder dan 2 jaar was dit van korte duur omdat hij koos voor het bedrijfsleven. Toch heeft deze periode veel opgeleverd en inzicht gegeven in de werkwijze van dit soort organisaties.

Zowel zakelijk als bestuurlijk onderlegd:

Meer dan 20 jaren ervaring in diverse Management teams, meestal vanuit de discipline Marketing en Sales management, service management alsook de afgelopen 11 jaar bij 2 bedrijven als Directeur/Business Unit Manager maken dat hij breed overzicht en inzicht heeft in alle vacante posities bij opdrachtgevers en zodoende zijn ervaring kan gebruiken om kwalitatief meerwaarde te hebben voor (potentiële) klanten.

Zowel op zakelijk gebied alsook bestuurlijk is Ruud als voorzitter van de afdeling Veehouderijtechniek en als lid van het bestuur van branchevereniging Fedecom actief betrokken geweest.

Daarnaast is opleiden en het vinden en houden van de juiste mensen voor bedrijven een belangrijke drijfveer. Hij was via Fedecom ook als lid van de Raad van Commissarissen van Fedecom Academy de opleidingstak van Fedecom, nauw betrokken bij dit initiatief met als doel het verder vormgeven en opleiden van technisch personeel in de technisch/mechanisatiebranche in Nederland. Dus zowel zakelijk alsook bestuurlijk kan Ruud van waarde zijn voor bedrijven en organisaties.

In het verleden heeft Ruud ruim 3 jaar als sr Consultant gewerkt bij een Recruiter in Food en Agri. Het vak is hem daarom niet vreemd. Ruud: “Met veel passie heb ik dat toen gedaan maar omdat ik mij verder wilde ontwikkelen op directieniveau koos ik er toch voor, mijn carrière als eindverantwoordelijke voort te zetten. Het heeft altijd wel in het achterhoofd gezeten om dit vak hernieuwd op te pakken. NU is dat moment aangebroken”.

Een uitstekende basis derhalve om bedrijven te adviseren, te begrijpen wat bedrijven nodig hebben en klanten van Green Career Consult te helpen in de zoektocht naar en het vasthouden van het belangrijkste kapitaal, namelijk “goed personeel en de juiste persoon op de juiste plek”.

In al mijn functies binnen diverse bedrijven en organisaties viel mij telkens op hoe groot het kwaliteitsverschil en daarmee de output van een organisatie kan zijn.

Met de juiste goed gemotiveerde persoon op de juiste plaats maakt een bedrijf het verschil ten opzichte van zijn concurrenten. Dat wordt vaak zwaar onderschat en dit verdiend meer aandacht. Als externe partij kijk je onafhankelijk en maakt een goed advies een groot verschil.

Niet alleen het professioneel vervullen van vacante posities maar ook het kritisch durven zijn op vragen van opdrachtgevers voegt waarde toe en daarmee leveren we kwaliteit.

Ik heb er zin in om vanuit GCC waarde toe te voegen voor uw bedrijf. Samen realiseren we vanuit die uitdaging een mooi resultaat.