Marktgebieden

Green Career Consult richt zich exclusief op de Agri, Food en Groene Ruimte, unieke sectoren in Nederland en daarbuiten.
Bedrijfstypen waarmee wij veel contact hebben zijn:

 • Mengvoederbedrijfsleven
 • Glastuinbouw
 • Adviesbureaus die zich richten op de land- en tuinbouw en landelijk gebied
 • Zaadbedrijven
 • Plantveredelingsbedrijven
 • Coöperaties en handelsbedrijven die zich richten op de land- en tuinbouw
 • Kassenbouwers
 • Potgrondsubstraatbedrijven
 • Meststoffen bedrijfsleven
 • Agrochemiebedrijven
 • Agrotechnische bedrijven
 • Veterinaire Pharmabedrijven
 • Food retail
 • Levensmiddelenindustrie
 • Melkstal fabrikanten
 • Stallenbouwers
 • Sierteelt en Glasgroenten holdingbedrijven
 • Bedrijven die toeleveren aan de Champignonteeltbedrijven
 • Bedrijven die handelen in sierteeltproducten incl. boomteeltsector
 • Mestverwerkers
 • Slachterijen
 • Keurmerkorganisaties, organisaties die zich richten op kwaliteitszorg
  binnen de Agribusiness & Food
 • Organisaties die zich bezighouden met landbouw- en tuinbouwkundig onderzoek
 • Land- en tuinbouwonderwijs incl. Agrarische Hogescholen en Wageningen Universiteit en Research
 • Overheden die zich richten op het landelijk gebied, Provincies, Waterschappen etc.
 • Ingenieursbureaus die zich richten op de land- en tuinbouw en landelijk gebied
 • Financieel dienstverlenende bedrijven die zich richten op de land- en tuinbouw, banken, accountancy
 • Biotechnologie
 • Agribusiness retail
 • Veehouderij gerelateerde organisaties, fokkerij, huisvesting, voeding, gezondheid, mechanisatie
 • Tuinbouw gerelateerd bedrijfsleven toeleverend en verwerkend, veilingen, handelshuizen
 • Akkerbouw gerelateerde bedrijfsleven, toeleverend, verwerkend