Executive search

Executive search.

Regelmatig hebben wij vacatures voor kandidaten die passen op een hogere managementfunctie, zoals managementposities of directiefuncties. Om die reden onderhouden wij contacten met kandidaten die zulke posities ambiëren. Zodra zich een passende vacature voordoet stellen wij hen graag voor!

Onze aanpak

Het goed kunnen invullen van zulke posities vraagt om een uitgebreide analyse van de organisatie waar de vacature zich bevindt en een uitvoerige screening van kandidaten. Voor deze vorm van werving & selectie hebben wij een speciale werkwijze ontwikkeld waarmee wij tot nu toe veel succes hebben geboekt. Wij staan bekend om onze no nonsense aanpak, die degelijk, professioneel en betrokken is. We zijn kritisch voordat we een opdracht en een werkwijze aanvaarden. Wij stellen onze kandidaten uitsluitend ergens voor nadat we ons er van hebben verzekerd dat het gaat om een degelijk en financieel gezond bedrijf, waar onze kandidaat zijn of haar loopbaan succesvol kan voorzetten.

leadership