Functiegeschiktheidsbeoordeling

Wij voeren regelmatig functie-geschiktheidsbeoordelingen uit op verzoek van werkgevers die in het kader van een Werving-& Selectieprocedure met één of meerdere kandidaten in de eindfase van het selectieproces zijn aangekomen en behoefte hebben aan inzichten van een betrokken buitenstaander.
Want dat willen wij graag zijn!
Aan de hand van het vacatureprofiel en het cv van de kandidaat voeren wij een uitvoerig loopbaangesprek en bespreken wij een afgenomen competentietest. Uiteraard bespreken wij het functieprofiel en door de werkgever aangereikte aandachtspunten. De ambities worden besproken en de sterke punten en valkuilen die gedurende de loopbaan naar voren zijn gekomen. Soms ook houdt de kandidaat een presentatie of voert een andere opdracht uit waarbij wij bepaalde vaardigheden beoordelen. Uiteindelijk resulteert dit in een advies aan de kandidaat en het bedrijf over zijn of haar geschiktheid voor de functie waarnaar is gesolliciteerd. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op!