GCC – Nieuwsbrief voorjaar 2021

Green Career Consult is 2021 zeer goed begonnen! Het voelt eigenlijk best bijzonder in deze tijd die wordt beheerst door de Corona pandemie. Als gevolg waarvan de overheid maatregelen dient te treffen en grote bedragen moet vrijmaken om de economie op gang te houden om bedrijven en werknemers te ondersteunen. Dan voelt het best bijzonder, dat ondanks alles het met ons uitstekend gaat, en dat wij onafhankelijk van financiële ondersteuning onverminderd doorwerken! Wel aangepast: we doen ons werk anders, minder live ontmoetingen met bedrijven en kandidaten, maar dankzij internet kan ons werk doorgaan en dat is fantastisch!

Zoals inmiddels bekend werken wij voor organisaties die met name aktief zijn in de Agribusiness (land en tuinbouw), Food & Retail en de Groene Ruimte. Wij bemiddelen vooral kandidaten met enige werkervaring en een bachelor of masterstudie die hen heeft voorbereid  op een loopbaan in genoemde sectoren. Hieronder worden enkele ontwikkelingen uitgelicht.

Agribusiness Plant en Dier gerelateerd

We kunnen ons verheugen in een doorlopend aanbod aan vacatures op verschillende niveaus. Bij diervoederbedrijven, agrarische adviesbureaus, producenten van meststoffen en bodemverbeteraars, producenten van AGF-producten, producenten van landbouwwerktuigen en melkmachines enzovoort. Het gaat vaak om technisch commerciële mensen in combinatie met managementvaardigheden. Het aanbod aan vacatures ook op AgriHolland zichtbaar, is sinds oktober 2020 sterk groeiende en de schaarste aan geschikte kandidaten blijft groot. Steeds meer bedrijven schakelen intermediairs in zoals Green Career Consult om vacatures op een deskundige en creatieve manier ingevuld te krijgen. Soms duurt het proces langer dan verwacht maar meestal krijgen wij het wel voor elkaar. We staan regelmatig voor mooie uitdagingen!

Food & Retail business
De food branche is in de tijd van de Covid pandemie volop in beweging. Per bedrijfstak zijn er grote verschillen waarneembaar. Waar het ene bedrijf, met een groot aandeel binnen de retailmarkt, te maken heeft met groei tot grote groei, hebben de bedrijven waar de focus meer op de foodservice markt is gericht daarentegen alle moeite om het hoofd boven water te houden. Deze situatie geeft ook een wat vertroebeld beeld van het food segment waar het gaat om het potentieel aan vacatures. Bedrijven die volop doorgroeien schromen niet om extra mensen te werven om hun groei daarmee ook gestalte te kunnen geven. Van deze situatie profiteert Green Career Consult gelukkig mee, onze vacature portefeuille blijft goed gevuld.

Ook internationaal zijn we als Green Career Consult actief. Met een potentiële kandidaat zijn we in gesprek om te bezien of er een interessante passende baan is te vinden in Peru. Ter plaatse hebben we ons contact en daarmee de mogelijkheid, dit te realiseren. Een wens die dan mogelijk gerealiseerd kan worden. Uiteraard als de Covid-19 beperkingen achter ons liggen en we weer vrij kunnen reizen gaan we op weg naar de realisatie er van.

Vraag naar gekwalificeerd personeel in (glas) tuinbouw is onverminderd groot
Ondanks Corona en na de Brexit blijft de (glas) tuinbouw het als sector goed doen, zowel in de groenteteelt als in de sierteelt gaat het voor de meeste kwekers naar behoren of zelfs voor de wind.
Dit is ook goed nieuws voor de tuinbouw toeleveranciers zoals veredelaars, gewasbeschermingsfabrikanten, meststoffen leveranciers, technische installatie bedrijven etcetera.
Voor Green Career Consult zorgt dit voor een continue stroom van interessante vacatures, zowel in de sales als op de vlakken: teeltadvies, product management en R&D.
Afgelopen paar jaar zijn ook veel bedrijven samengegaan of vonden er overnames plaats, hetgeen zorgt voor extra vraag naar stevige managers. Ook hier is Green Career Consult op adequate wijze op ingesprongen.

Gastcolleges Agrarische Hogescholen
Met enige regelmaat presenteert Green Career Consult zich als recruiter en sector deskundige op de Agrarische Hogescholen.
Begin maart verzorgden we een geslaagd gastcollege voor 35 eindejaarsstudenten Internationale Food en Agribusiness (Corona proof).
Aansluitend volgden één op één gesprekken met een deel van deze groep, waarbij we de studenten ook een assessmenttest laten uitvoeren, zodat ze nog meer inzicht verkrijgen in hun persoonlijke kwaliteiten.
Deze sessies geven inzicht in hun leefwereld en wat hen bezighoudt op het vlak van loopbaankansen en marktontwikkelingen.

Executive search opdrachten komen regelmatig binnen bij GCC
Ook dit voorjaar wederom de eerste Executive search vacatures mogen invullen. Zowel bij bedrijven die Plant als Dier gerelateerd zijn.
Deze opdrachten voor de zwaardere veelal eindverantwoordelijke posities zijn vaak mooie uitdagingen, waarbij wij ons netwerk en kennis van de verschillende branches kunnen inzetten. Het zijn mooie intellectuele uitdagingen, waarbij we op discrete wijze met boeiende kandidaten in contact komen. Het geeft veel voldoening om uiteindelijk stevige posities op adequate wijze in te vullen en zo boegbeelden bij bedrijven te mogen leveren.

Green Career Consult volgen?

Je kunt onze aktiviteiten volgen door regelmatig onze website te bezoeken: www.greencareerconsult.nl

Ook kun via LinkedIn ons account Green Career Consult opzoeken en je als volger aanmelden; komen vanaf het moment dat je volger bent, onze nieuwste vacature aan jou voorbij:

LinkedIn

Hieronder enkele van onze openstaande vacatures waarvoor we jouw aandacht willen vragen:

Senior Salesmanager Scandinavië/Oost Europa

Manager Planning & Uitvoering

Manager Enginering Greenhouses

Projectleider innovatieve aktiviteiten Akkerbouw

International Sales Director

Product Manager – European Market

Wij wensen jou als kandidaat of als werkgever een succesvol vervolg van 2021 toe, wat jouw loopbaan en/of personele bezetting betreft en vooral een goede gezondheid. Wellicht gaan we nader contact maken omdat we iets voor elkaar kunnen betekenen!

Team Green Career Consult

Johan, Bart, Gerard en Evert