Bart

Bart van Eikema Hommes (1966)
Senior Consultant Agribusiness

Ik heb economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waarna ik middels het familiebedrijf terecht ben gekomen in de agrarische wereld. Naast mijn werkzaamheden, een MBA-studie voltooid, dit vanwege haar praktische benadering van bedrijfskundige vraagstukken.
Inmiddels ben ik vijfentwintig jaar gepassioneerd actief in de agrosector en heb ik de kans gehad de zaken vanuit verschillende invalshoeken te bezien. Mijn commerciële ervaring heeft zich binnen de rundveehouderij gevormd, met focus op het melkvee segment.

Loopbaan

  • In de jaren negentig werkzaam als Sales Manager en Algemeen Directeur (eigenaar) bij Holland Vee BV en Kalvimex: gericht op import en export van mestvee en fokvee binnen Europa.
  • Bij aanvang van het nieuwe millennium als Export Manager bij Brouwers Equipment verantwoordelijk voor het openbreken van nieuwe markten binnen Zuid-Europa op het gebied van stalinrichting. Middels een dealernetwerk (B2B) en eindgebruikers werd ‘gebogen ijzer’ aan de man gebracht; vaak werd samengewerkt met stallen- en puttenbouwers om de kans op acquisitie te vergroten.
  • De laatste zeven jaar als Commercieel Directeur actief geweest bij Bovi-Space BV: gespecialiseerd in totaalconcepten – Turn-key projecten stallenbouw – voor de moderne melkveehouder in Frankrijk. Daarnaast: het verkopen van stalinrichting en overige agrarisch gerelateerde producten waaronder mestrobots en mestschuiven middels een dealernetwerk.

Persoonlijk

Resultaatgericht en energiek, met altijd aandacht voor de mens en passie voor de ‘Agri-Food Business’. In staat om scherp te analyseren en daarop aansluitend, snel handelend zonder het overzicht te verliezen. Ik vind het belangrijk, situaties door verschillende brillen te bekijken, waardoor een rijker beeld ontstaat, dan wanneer alleen het economische aspect wordt belicht; hierdoor ontstaat een meer weloverwogen keuze, die voor zowel opdrachtgever als kandidaat haar vruchten afwerpt. Het is voor mij een uitdaging om met mensen te werken en te achterhalen wat iemand uniek maakt, om vervolgens te zoeken naar de optimale combinatie tussen mens en werk; in dit metier staat de mens centraal, waardoor ik mijn talenten ten volle kan benutten.

Binnen Green Career Consult richt ik me als senior consultant op:

  • Bedrijven en kandidaten die acteren binnen de ‘Agri-Food Business’, met een specialisatie op het gebied van de rundveehouderij, waarbij mijn aandacht met name uitgaat naar: executive search, sales- & marketingfuncties, consultancy en business development.
  • Bruggen slaan tussen opdrachtgevers en kandidaten. Een belangrijk aspect hierbij is, naast kennis en ervaring van de kandidaat: de match tussen de persoonlijkheid van de kandidaat en de bedrijfscultuur.
  • Meedenken met zowel de onderneming – waarvan men als het ware onderdeel uitmaakt – als met de persoon die op zoek is naar een ‘levensinvulling’ zijn de kernwaarden waarop mijn metier is gebaseerd.

Ik verheug me op de ontmoetingen met kandidaten en opdrachtgevers.